sdružení sociálních asistentů Ostrava
"sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi

Sdružení sociálních asistentů Ostrava

Sdružení sociálních asistentů mění název na Spolu pro rodinu, z.s.

Připravujeme nové webové stránky www.spoluprorodinu.cz

Sdružení sociálních asistentů, z.s. vzniklo v roce 2003 na půdě Ostravské univerzity, původně jako projekt studentů a pedagogů. Profesionalizace a změna sídla postupně vyústily v odloučení organizace od Zdravotně sociální fakulty a sdružení se stalo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2016 převzalo některé sociální služby Fondu ohrožených dětí a spojilo se se společností Apropo.cz, z.s., která se zaměřovala na podporu náhradní rodinné péče a byla provázející organizací v rámci uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Sdružení sociálních asistentů, z.s. je zapsaným spolkem, jehož účelem je přispívat ke zlepšení situace rodin prostřednictvím pomoci a podpory rodinám (sociální služby, sociálně-právní ochrana, doprovázení pěstounských rodin) a institucím, které jim pomáhají (projektová, poradenská a vzdělávací činnost).

Poskytované služby:

1. Sociální služby pro rodiny s dětmi:
- odborné sociální poradenství (Ostrava)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Ostrava, Opava)
- terénní programy (Ostrava)

2. Dohody o výkonu pěstounské péče
(Olomoucký kraj - Jesenicko, Moravskoslezský kraj - Ostrava)

3. Programy sociálně-právní ochrany dětí
- program Podpora rodin v agendě SPOD (Ostrava)
- program Asistované kontakty rodičů s dětmi (Ostrava)

Přehled služeb a aktivit Sdružení sociálních asistentů je ke stažení zde.

sponzoři
komu pomáháme zájmci o službu pojdte do skolky stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty