sdružení sociálních asistentů Ostrava

skupinaskupina 2Poradenské a mediační centrum

Posláním Poradenského a mediačního centra (PMC) je pomáhat lidem, kteří řeší rodinné a jiné vztahové problémy, napomáhat porozumění potřebám členů rodiny a zdravým způsobům jejich naplňování, a naplňování rodičovských práv a povinností.

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi (členové biologických i náhradních rodin) s pobytem na území Moravskoslezského kraje v nepříznivé sociální situaci vedoucí k ohrožení práv a zdravého vývoje dětí a funkčnosti rodiny.

Cílem služby je vytvářet podmínky pro uspořádání poměrů a vztahů rodičů a dětí v nepříznivých sociálních situacích spojených s rozpadem rodiny, s narušením rodinných vazeb, s výchovnými nároky dítěte, a to podporou komunikace a porozumění, poskytnutím informací relevantních pro řešení nepříznivé sociální situace (sociální pracovník, psycholog, právník) a vytvářením podmínek pro smírné řešení sporů (sociální pracovník, mediátor).

Provozní doba a místo poskytování:

Konzultace a mediace probíhají v průběhu celého týdne dle individuální domluvy (dle aktuálních potřeb klientů a možností mediátorů a poradenských pracovníků). Pracoviště je plně vybaveno i pro kontakt s početnějšími rodinami a poradenskou práci s dětmi.

Kontaktní dny (sociální pracovník k dispozici bez nutnosti objednání)
Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 1. patro (zastávka MHD Důl Jindřich)
« Pondělí 8.00 – 12.00, 13:00 - 18:00
« Středa 8.00 - 12.00
V ostatních dnech dle předchozí telefonické dohody, tel. 737 671 388, objednat se lze i emailem cnrp@cnrp.cz.

Poskytované činnosti sociální služby:

- základní sociální poradenství
- sociálně-právní poradenství
- psychologické poradenství (nejedná se o služby klinického psychologa)
- mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnání vztahů v rodinách a jako prostředek dosahování dohod a smíru.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty
sponzoři