sdružení sociálních asistentů Ostrava

  

„Vzdělávání bez rozdílu“

Projekt „Vzdělávání bez rozdílů“ se zaměřoval na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku a na neformální vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz.

Cílem projektu bylo zvýšit šance na školní úspěšnost dětí ohrožených školním neúspěchem a tímto i na jejich plnohodnotné společenské a pracovní uplatnění:

Období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Pojďte do školky!

Nositelem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů bylo partnerem pro Moravskoslezský kraj. Projekt se zaměřoval na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují běžné MŠ a při vstupu na základní školu čelí řadě obtíží. V místech své realizace se soustředil na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Pedagogům mateřských škol, pedagogům prvního stupně základních škol, pracovníkům NNO, pracovníkům místní samosprávy a dalším relevantním osobám nabízel vzdělávací kurzy v nových metodách práce se znevýhodněnými dětmi.

Klíčové aktivity projektu byly:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, 1. stupeň ZŠ), pracovníků PPP, úředníků samospráv, pracovníků relevantních NNO
  2. Podpora úzké spolupráce škol s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb i dalších relevantních institucí a organizací, které mají vliv na integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
  3. Provozování nízkoprahových předškolních klubů
  4. Závěrečná konference a workshop pro pedagogy

Projekt byl realizován v rámci operačního programu CZ.1.07, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 7.1, Počáteční vzdělávání.

Období realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty